Matek - One - Ett universellt bostadsprojekt

– One –

Ett universellt bostadskoncept

Matek One - Base & Add

Matek One – Base & Add

Matek ONE är ett universellt koncept utvecklat för att klara av alla typer av bostadsprojekt, allt från mindre bostadshus som radhus, parhus, kedjehus och villor till större flerbostadshus i upp till 8 våningar.

Konceptet bygger på våra unika BASE- och ADD-moduler. Principen är att att varje bostad har minst en BASE-modul som sedan efter behov kompletteras med ADD-moduler.

BASE-modulerna innehåller alla kök, våtrum, vertikalschakt och större delen av umgägesytorna medan ADD-modulerna innehåller sovrum och kompletterande umgängesytor. Bostadinterna trappor kan placeras både i BASE- och ADD-moduler.

En viktig fördel med konceptets uppbyggnad är att antalet schakt och ledningar minimeras vilket bidrar till en resurseffektiv och hållbar produktion och en sund kostnadsbild.

Modulerna monteras samman till huskroppar som på montageplats kompletteras med takkonstruktion och utanpåliggande terrassgångar.

Medan de flesta av Mateks kunkurrenter inom det det industriella bostadsbyggandet dras med effektivitets- och tidplaneproblem på grund av alltför traditionella markentreprenader är Matek One utvecklat för användning av prefabricerade och snabbmonterbara grundläggningsmetoder.

Matek One - Base & Add
Matek One - Base & Add
Principskiss på modulsystemets uppbyggnad för flerbostadshus i fyra våningar.

Fasader – Material & kulörer

Konceptets fasadmaterial ären kombinationav träpanel, olika sten och skivmaterial samt plåtar.
Husen levereras i standardutförande i fyra olika kulör- och materrialkombinationer:

  1. Svart träpanel
  2. Träpanel Natur
  3. Grå träpanel och korrugerad stålplåt
  4. Grön träpanel och mörkgrönt skivmateriall

Matek One går at betälla med två olika fasadupplägg, Front door- och Side-door-utförande med olika visuellt uttryck. I det förstnämda upplägget ligger alla dörrar och fönster i modulernas gavelsidor medan dörrarna i det sistnämnda placeras över hörn för att skapa möjlighet till större fönsterarea och mer dagsljus.

Planlösningar – radhus

Matek One - Base & Add
Matek One - Base & Add

Matek One-bostäderna erbjuder rumsliga kvaliteter samtidigt som de ger möjlighet till e praktisk och fungerande vardag.

BASE-modulerna har en rymlig hall med gott om plats för förvaring. Från hallen ges man även en direkt siktlinje ut genom fönstren i vardagsrummet.

Matek ONE - radhus
Matek ONE - radhus
Matek ONE - radhus

Planlösningar – flerbostadshus

Matek ONE - flerbostadshus
Matek One - Base & Add
Matek One - Base & Add
Matek One - Base & Add

För att främja gemenskap och umgänge, är köket placerat i anslutning till vardagsrummet. Förutom de sociala fördelarna, maximeraspå detta sätt yteffektiviteten i bostaden.

Tack vare att bostädernas balkonger är väderskyddade är de användbara en stor del av året.

Matek One - Base & Add

Matek One i olika fasadmaterial by the sea.

Fördelar med trä - Matek One

Fördelar med trä

Trä är inte bara ett vackert material. Att bygga både fasad och stomme i trä har många fördelar, både för miljön och individen. Trä är ett förnybart och klimatsmart byggnadsmaterial då träden binder koldioxid från luften.

Att använda trä som byggnadsmaterial bidrar därför till att effekten av kollagringen blir långvarig.

Även den rumsliga upplevelsen påverkas av trä. Att omge sig med trä ökar välbe nnandet, och stress och smärta minskar. Dessutom är det ett levande material som påverkar rummet fysiskt. Temperatur, luftfuktighet, liksom ljus och akustik påverkas i en positiv riktning.

Matek ONE - interiör

Matek – Story

Matek , Estlands äldsta och mest erfarna husproducent tar med bostadskonceptet Matek One nu nästa steg -Modern industrialisering med hög kvalitet och flexibilitet!

Vi har utvecklat produkter till våra kunder och har en lång historia som specialistproducent.
Matek hanterar idag framgångsrikt bostadsbyggande i elementform och modulform men även i CLT.

Med Matek ONE kan vi erbjuda våra kunder ett konceptet som svarar upp mot marknades efterfrågan på kvalitativa bostäder med en optimal kombination mellan pris och kvalitet och kortast möjlige ledtid från idé till inflyttning.

Matek har sedan 1980-talet utvecklat produkter enligt kundernas behov, krav, normer och standarder som uppfyller behoven hos de mest krävande kunderna. Erfarna, högt kvalifcerade arbetare och modern teknik i samarbete med arkitekter och kunder gör att vi snabbt skapat ett system som står för kärnvärdena inom Matek. Varumärke och företaget står för premiumkvalitet och god kundservice vilket gjort det möjligt för oss att hålla goda affärsrelationer med våra kunder i årtionden.

Våra samarbetspartner står oss nära och vi erbjuder totallösningar ovan färdig grund.

Eftersom vi är Estlands äldsta industriella tillverkare av träbaserade hus och förlitar oss på mer än trettio års erfarenhet fokuserar vi på kontinuerlig innovation. En till stor del automatiserad fabrikslinje som drivs av högutbildade specialister ger utmärkt precision och en högkvalitativ produkt.

Matek är ett 100% familjeägt företag vilket borgar för kontinuitet och långsiktighet såväl idémässigt som i produktionsledet.

Matek One - Base & Add

Kontakt

Kontakt Matek One

Matek Modul AB

Tillverkare av modulbaserade bostäder.

Hans Åkesson
www.matek.ee
hans.akesson@matek.nu
070-621 12 85

Kontakt Matek One
Kontakt Matek One
sv_SE